Csak a pénzért ne!

A MAGOSZ – MMG Ifjú Gazda Konferencián az előadások után kerekasztal-beszélgetés során olyan szakembereket kérdeztünk a generációváltásról, akik már személyesen is átélték akár saját gazdaságukban, akár szakértőként, tanácsadóként.

A konferencia előadásairól ide kattintva olvashat

Török Zoltán, az Agrárközösség Kft. tulajdonos-ügyvezetője Bábolnán ismertette, hogy cége már 2023 áprilisában fiatal és generációváltó gazdálkodók számára mentorprogramot indított. Ennek apropóját az adta, hogy a gazdálkodók nem tudják, hogy honnan közelítsék meg a gazdaságátadás témakörét. A törvény egy jogszabályi keretet biztosít, de egyáltalán nem elhanyagolható a folyamat érzelmi oldala. A gazdaságátadó az élete munkáját adja át a következő generációnak, ami nem érzelemmentes döntés. De nem is várható el, hogy az legyen – hívta fel a figyelmet Török Zoltán.

Mint fogalmazott a generációváltás meg fog történi. Amennyiben szabályozott módon zajlik, akkor gondos tervezés és felkészülés mellett történhet meg a gazdaságátadás, ami mind az átadó, mind az átvevő szempontjából fontos. A leginkább érzelemdús része a folyamatnak az, amikor arról esik szó, hogy több gyermek esetén ki vigye tovább a gazdaságot.

Bátaszéken, egy generációváltó családi mezőgazdasági vállalkozást irányít a feleségével Szilágyi Tibor. Az ő esetében a felesége nagyszülei voltak azok, akik a ’90-es években elkezdték a gazdálkodást, és ez szerencsére a 2010-es évek elejére egy számottevő gazdaságra növekedett. Náluk egy generáció kimaradt a gazdaság generációváltásából, amit ne egy azonnali pillanatnak képzeljük el. Ez egy folyamat. Az élet és a természet törvényei alapján az alapító generáció kiöregedett, viszont a család számára fontos volt, hogy az idősebb generáció által elvégzett kemény munka ne vesszen kárba. Budapestről, közgazdászként a multik világából érkeztek, kezdetben együtt dolgozni a gazdaság alapítóival. Évek múltán, a kellő tapasztalat birtokában jutottak el odáig, hogy most már ők is, mint önálló őstermelők, illetve családi gazdálkodók tevékenykednek. Az ő esetükben több családtag, örökös összefogásából alakult ki az a mérethatékonyság, ahol a családtagok, habár külön jogi személyiséggel rendelkeznek közös beruházások révén tudnak fejleszteni. Szilágyi Tibor véleménye szerint a családon belüli bizalom és az erre épített összefogás lehet a legjobb módja annak, hogy a generációváltás sikeres legyen.

Párhuzamos munka

Pásztor Tamás, a Vetőmag és Szárító Kft. őstermelő-ügyvezetője a kerekasztal-beszélgetésen mesélte el, hogy bár jogászként végzett a mezőgazdaságtól soha nem szakadt el. Tíz évet töltött el az Agrárminisztériumban és tudatosan készült arra, hogy egyszer majd haza fog térni, az édesapja által alapított, országosan is elismert vállalkozáshoz. Ennek megfelelően tudatosan történt a gazdaság fejlesztése is és a gazdaságátadást a folyamatosság és a fokozatosság jellemezte. Pásztor Tamás szerint nagyon fontos, hogy párhuzamosan dolgozzanak a gazdaságátadást megelőzően. Ő kezdetben az adminisztratív terhek csökkentését és a jogi háttér biztosítását végezte. A növénytermesztési és terepi munkákat pedig folyamatosan tanulta. A bizalom kiépítése kulcsfontosságú. A gazdaság átadóját a bankban már jól ismerik, a kereskedelmi partnerekkel, a termelőkkel már van egy bizalmi viszony. Ennek kiépítése a legfontosabb az átadás folyamatában. Nagyon fontosnak tartja, hogy párhuzamosan dolgozzanak a gazdaságátadást megelőzően. A pénzügyi oldal egy nagyon komoly bizalmi dolog, mert attól, hogy átvesszük a gazdaságot és belépünk az átadó helyébe, a bankra rengeteg szabály vonatkozik, de ott van a már kialakult bizalom a gazdaságátadó édesapa iránt. De a gazdaságot átvevőt nem ismeri, a bizalmat el kell nyerni, ezért tudatosan építette fel velük a kapcsolatot.

Pásztor Tamás saját környezetében úgy látja, hogy van 10-15 olyan gazdaság, összesen 1500-2000 ha, ahol nincs kinek átadni a gazdaságot, mert a következő generáció nem akar visszaköltözni földet művelni Szabolcsba.

Úgy látja emellett a generációváltás sarkalatos pontja a földtörvény, melyen szerinte változtatni szükséges a földhasználat kérdésköre kapcsán. Szintén fontos az érzelmi vonatkozás. Nehéz meghozni azt a döntést, hogy az egyik gyermekemnek adok minden, a másiknak szinte semmit.

A MAGOSZ Gazdasszony tagozatának elnöke, Nagyné Legény Ildikó Hajdúnánáson él és gazdálkodik testvéreivel. Az Ő esetükben időben kezdték a gondolkodást a gazdaság átadásáról. Ő szaktanácsadóként a gazdaság adminisztrációját vitte, a fiú testvérei pedig besegítettek a gazdaság napi feladataiban, de mindenkinek megvolt a polgári munkája és foglalkozása is mellette. Bátyja idővel átvette a családi gazdaság vezetését. Édesapjukat sajnos ezután elveszítették. Esetükben osztályos egyezséget kötöttek a testvérek a földtulajdonra vonatkozóan. Vitás kérdés így soha nem merült fel. Elosztották egységesen a vagyonelemeket, és ezt vitték be a családi gazdaságba. A testvérének használati joga van rá. Ezt egy jó alternatívának tartja az ő esetükben.

A gazdaság átadás kapcsán Nagyné Legény Ildikó véleménye az, hogy már gyerekkortól kezdve gondolkodni kell és át kell beszélni egy családban mik a hosszú távú tervek. Nem a generációváltáskor kell azzal szembesülni, hogy az átvevő családtagnak megvannak-e a szükséges kompetenciái, iskolai végzetsége a gazdaság továbbviteléhez. Úgy véli ebben a kérdésben is nagyon fontos előre gondolkodni.

Ezért is tartja jónak a mostani lehetőséget a generációváltásra, hiszen azon túl, hogy elindítja a gazdaságot a gazdaságátadásban, egy olyan struktúrát és meghatározott jogszabályi környezetet ad, ami nagyban leegyszerűsíti és átfogóan kezeli a gazdaságátadás minden olyan szegmensét, amire sokszor adott helyzetben a családtagok nem tudnak gondolni (pl. vízjogi kérelem, lízingszerződés). Véleménye szerint az egész magyar mezőgazdaságra igaz, hogy a hagyomány és az innováció együtt kell, hogy jelen legyen.

A pályázati lehetőségeknél és a generációváltásnál is rendelkezésre álló pénzbeli lehetőségeket ki kell használni, bár nem ez a legfontosabb elem. A MAGOSZ – MMG Ifjú Gazda Konferencián elhangzott, hogy csak a pénzért ne csinálja senki!

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői szerint mindenkinek végig kell gondolni, hogy számára és a családnak valóban ez a legjobb lehetőség, hogy a gyerekei továbbvigyék a gazdaságot. A másik fontos elem az előkészítés szakemberekkel vagy például olyanokkal, akik már átélték a generációváltást a gazdaságukban. Mert az előkészületnek elképesztően nagy szerepe van, ezzel sok buktatót ki lehet szűrni. A támogatási lehetőséget mindenki fontosnak tartja, de sokkal fontosabb az a struktúra, amit a jogszabály biztosít ebben a környezetben. A résztvevők a kisebb területen gazdálkodókat is biztatják a jövőbeni lehetőség megfontolására, hiszen ők hiteltelenebbek, tőkeerőtlenebbek a nagyobb gazdaságokkal szemben. Ők a legkitettebbek ennek a mai agrárhelyzetnek, vagy az elmúlt évek agrárhelyzetének, amik csak felerősödnek napjainkban, de a rendelkezésre álló támogatási lehetőségeket ki kell használni. Minden szakértő kiemelte a hitelek kérdésének fontosságát, a bankokkal való előzetes kommunikációt.

További előnyként említették, és a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy legfeljebb öt évig közös együttműködésben lehet a gazdaságot folytatni.

Mint elhangzott azért is nehéz a generációváltás, mert a fiatal generáció már nem a klasszikus „gumicsizmás” gazdálkodó szerepkörbe szeretne belépni. Sokkal inkább a digitális oldala, az informatika, az adatok érdekli őket. A gazdaságátadók viszont nagyon ragaszkodnak a múltban megszokott és bevált módszerekhez. A gazdaságátadáskor a hagyományokat kell az innovációval ötvözni, ezért a két félnek meg kell hallgatnia egymást, mert így egy piacképes gazdaságot tudnak működtetni.

A Bábolnai Gazdanapok keretében megtartott konferencia zárásaként azt is kiemelték, hogy a gazdaságátadás sikeressége talán abban is mérhető, hogy azzal mindenki elégedett és lehetőség szerint nem okoz maradandó konfliktusokat a családban.